Kun tasapainoinen elämä muuttuu kaaokseksi

Kun tasapainoinen elämä muuttuu kaaokseksi, mitä silloin on tehtävissä? Yleisesti sanotaan, että vaikeuksilla on taipumusta kasaantua samaan aikaan ihmisen elämässä. Yhden asian mennessä pieleen, menee kohta toinenkin. Sanotaan myös, että vaikeudet ovat tehty voitettavaksi, mutta entä silloin, kun vaikeudet tuntuvat jääneen ikään kuin elämässä päälle, eikä ulospääsytietä ole näkyvissä. Mikä siis avuksi? Vaikeuksia voi olla monenlaisia, kuten yksinäisyys, sairaudet, työttömyys ja siitä johtuvat taloudelliset vaikeudet. Talouden ollessa tasapainossa, on yksi osa elämästä kunnossa. Taloudellisen tilanteen ollessa heikko, vaikeudet heijastuvat kaikkiin elämän osa-alueisiin. Ihmisen on kuitenkin mentävä eteenpäin, vaikka elämäntilanne olisi kuinka rankka, ja kestämätön, niin on hyvä muistaa, että apua on aina saatavilla. Kun tasapainoinen elämä muuttuu kaaokseksi, ei saa koskaan jättäytyä yksin tilannetta murehtimaan. Miten selvitä mahdottomalta tuntuvasta taloudellisesta tilanteesta; ulosotosta, isoista veloista, ja siitä, että luottotiedot ovat menneet? Olisiko kenties mahdollista päästä velkajärjestelyyn, tai saada edes jonkinlaista työtä, vaikkei se omaa koulutusta ja työkokemusta täysin vastaisikaan. Hyödyksi kannattaa käyttää myös kaikenlainen apu, jota valtio, kunnat ja seurakunnat vaikeassa taloudellisessa tilanteessa oleville tarjoavat.

Voiko taloudellista kaaosta ehkäistä ennalta?

Kun tasapainoinen elämä muuttuu kaaokseksi, on korkea aika tehdä jotakin. Vaikeassa tilanteessa olevan henkilön voimat saattavat olla vähäiset, mutta apua on saatavilla. Kuuleva korva, ja auttava käsi ovat aina olemassa. Tosiasia elämässä on, että Ihminen kaipaa elämäänsä positiivisuutta, ja elämäniloa. Kukaan ei halua olla elämän katkeroittamana väsynyt ja masentunut ihminen. Kun tasapainoinen elämä muuttuu kaaokseksi, on hyvä muistaa elämän tarjoavan erilaisia selviytymisvaihtoehtoja. Kaupasta löydät tarvittaessa hienot tasapainoinen elämä, ja aina löytyy myös avain vaikeuksien voittamiseen. Kun tasapainoinen elämä muuttuu kaaokseksi, ihmisen terveydentila saattaa myös yhtäkkiä näyttää huononemisen merkkejä. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, joten vaikean taloudellisen tilanteen aiheuttama stressi saattaa aiheuttaa ongelmia niin fyysisessä kuin psyykkisessä terveydentilassa. Luottotietojen menettäminen vaikeuttaa elämää entisestään, asunnon saaminen vaikeutuu, puhelinliittymän saanti ei onnistu ja monilla työpaikoilla vaaditaan puhtaita luottotietoja. Tärkeintä on, ettei elämän vaikeuksien kanssa kamppaileva jää yksin, vaan kertoo rohkeasti tilanteestaan, jolloin apua on saatavilla.

Omien voimavarojen tunnistaminen

Kun tasapainoinen elämä muuttuu kaaokseksi, on tärkeää löytää omat voimavarat elämän kriiseistä selviytymiseen. Taloudellisissa vaikeuksissa painivan henkilön pitää jaksaa panostaa ihmissuhteisiin, ja vaihtoehtoihin jotka auttavat eteen tulleiden ongelmien ratkaisemisessa. Taloudellisista vaikeuksista kärsivien ihmisten määrä kasvaa Suomessa koko ajan. Työttömyys, suuret palkka-erot eri alojen kesken, ja monenlaiset vaikeat elämäntilanteet kuvastavat nykypäivän Suomea varsin isossa mittakaavassa. Hyvinvoinnista Apuna vaikeuksien kanssa kamppailevalle henkilölle voi olla kunnan talous- ja velkaneuvonta, Kela eli kansaneläkelaitos, Takuusäätiön palvelut, ja järjestöjen ja seurakuntien palvelut. Tärkeää on aina muistaa, ettei talousvaikeuksien vuoksi kannata menettää terveyttään eikä ihmissuhteitaan. Apua ja neuvoja vaikeaan tilanteeseen on aina tarjolla, joten kaikki saatavilla oleva apu kannattaa käyttää aina hyödyksi. Mitä sitten pitäisi kohentaakseen elintasoaan? Etsiä toinen työ, vaikkapa osa-aikaisesti, tai myydä mahdollinen asunto tai auto pois. Kaikilla ei ole omaisuutta, jonka voi myydä pois, joten tilanteet ihmisillä vaihtelevat. Täältä löydät hienoja tauluja, ja sellaista taloudellista ongelmaa ei olekaan, johon ei ratkaisua löytyisi. Luottavaisin mielin siis vain eteenpäin.

Leave a Reply